שמפו כלים עצמתי ונעים לידיים של חברת פינל בעל אחוז חומר פעיל גבוה עד 42%